UPC ecoRACING

Esdeveniments estàtics de la Formula Student: l’enginyeria del disseny

Els esdeveniments estàtics avaluen el raonament d’enginyeria que hi ha darrera de cada peça del monoplaça.

info

La Formula Student, la competició d’enginyeria per excel·lència del món universitari, divideix les proves en que competeixen els equips en dos grans blocs: els esdeveniments estàtics i els dinàmics. Aquests primers són el que s’explicaran a continuació, i constitueixen gairebé un terç de la puntuació total de la competició.

info

Amb una puntuació de 325 sobre els 1000 punts màxims que un equip universitari pot aconseguir durant el transcurs d’una competició, els esdeveniments estàtics consten de tres proves: el Design, el Cost, Manufacturing & Sustainability i el Businnes Plan. La proba que més puntuació té i la més important dels estàtics és el Design, on un grup de jutges format per experts del sector automobilístic i tecnològic avaluen les idees, conceptes i processos de disseny aplicats a cada monoplaça. Això la converteix també en una proba ideal per autoavaluar-se i aprendre a través del feedback i les suggeriments que aporten els jutges.

La segona prova més important, amb una puntuació de 100 punts, és el Cost, Manufacturing & Sustainability, on també amb el monoplaça al box, un altre grup d’experts avalua els processos de fabricació escollits i determina si la relació qualitat/cost és l’adequada, així com l’impacte mediambiental que provoca la fabricació, l’ús i el manteniment dels monoplaces.

info

Finalment, el Business Plan (75 punts) avalua una idea de negoci aplicada al monoplaça o relacionada amb aquest, que cada universitat ha desenvolupat i ha de defensar en una presentació davant d’uns teòrics inversors. Aquesta prova avalua la capacitat dels enginyers de transformar la tecnologia en una idea de negoci.

UPC ecoRacing ha obtingut nombrosos èxits en les proves estàtiques, entre els quals destaquen la victòria en el Design a la Formula SAE Australasia, una segona posició al Cost, Manufacuring & Sustainability a la Formula Student Spain 2017 o la victòria global en els estàtics de la Formula Hybrid 2012 celebrada als Estats Units. D'aquío a dues setmanes, no us perdeu l’article sobre els esdeveniments dinàmics!